http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

Ayurveda og vegetarisme

Mange er av den oppfattelsen at Ayurveda prediker vegetarisme som det eneste saliggjørende. En artikkel på http://www.nyctcm.edu/acupuncture-tcm-blog/2010/05/the-pros-and-cons-of-vegetaria.html tar for seg Tradisjonell kinesisk medisin og Ayurveda og forklarer at begge systemene anbefaler å spise kjøtt. I Charaka, en av de viktigste ayurvediske skriftene som ble skrevet for mer enn 2500 år siden står det side opp og side ned om hvordan ulike typer kjøtt kan brukes for å behandle ulike sykdommer.

Hvordan har da oppfattelsen om at kjøtt ikke er bra i henhold til Ayurveda oppstått? I Ayurveda klassifiserer man ikke bare mat ut i fra effekten den har på helsen. Man bringer også inn et åndelig aspekt til maten. Dette gjøres gjennom kunnskapen om de tre gunaer: sattva, rajas og tamas. Sattva er det utviklende, rene, positive og skapende kraften i universet. Rajas er den opprettholdende kraften som får ting til å gå rundt, mens tamas er den nedbrytende kraften som er helt nødvendig for at ny utvikling skal skje. Ulike typer mat klassifiseres etter hvilken mental eller åndelig påvirkning de har i henhold til sattva, rajas og tamas.

Eksempel på sattvisk mat er melk, mandler og ghee (klaret smør). Sterke krydder og mat som stimulerer sansene klassifiseres som rajas mens bl.a. kjøtt, sopp og alkohol klassifiseres som tamas. Det betyr at mat kan ha en helsebringende effekt på kroppen, men er kansje ikke så bra for dem som skal drive med meditasjon og åndelig utvikling. Siden Ayurveda stort sett har blitt spredt i vesten av folk som har vært interessert i meditasjon og åndelig vekst har oppfattelsen om at Ayurveda sier at alle bør bli vegetarienere blitt dominerende. Et mer korrekt bilde er å si at de som mediterer mye og er fokusert på åndelig utvikling bør være forsiktig med for stort inntak av kjøtt og andre matingredienser med mye tamas da det kan virke sløvende på sinnet.

Hvis du vil lese mer om de grunnleggende elementer i Ayurveda kan du følge denne lenken.

Likte du innlegget? Er du helt uenig? Gi oss en kommentar uansett!!

, , , ,

Ingen kommentarer ennå.

Legg igjen en kommentar

Denne nettsiden bruker cookies for å vise annonser basert
på en brukers tidligere besøk på våre nettsider. Les mer her.