http://credit-n.ru/zaymyi-next.html

Ayurveda

Ayurveda – vitenskapen om livet

Visste du at allerede for 3-4000 år siden hadde India et helsevesen som på mange områder var fullt på høyde med og på en del områder bedre enn skolemedisinen? Les mer…

Ayurveda – Verdens eldste helhetlige helsesystem

Ayurveda har gitt mennesker en bedre helse i en periode flere historikere mener er mer enn 7000 år. Med opphav i Indias vediske kultur er Ayurveda et helhetlig helsesystem som tar for seg alle aspekter av helse. Les mer…

Alternativ helse med ayurveda – urgammel visdom for et bedre liv

Alternativ helse og Ayurveda er synonymer. Ordet Ayurveda kommer fra Sanskrit og kan oversettes som kunnskap om livet eller vitenskapen om livet. I India er Ayurveda en intregrert del av landets helsesystem og en utdannelse som ayurvedisk lege tar like lang tid som en skolemedisinsk utdannelse. Det meste av kunnskapen som finnes i alternativ helse finnes i Ayurveda. Les mer…

Daglige rutiner i Ayurveda

Et av de sentrale temaer i Ayurveda er at det eksisterer et tett samspill mellom mennesket og naturen. Kroppen er som et ur som går synkront med naturen. Det finnes daglige, månedlige, årstidsbestemte sykluser, som i stor grad påvirker sinn og kropp. Les mer…

Bestem din sinn-kropps type

Her er et spørreskjema som gir deg en indikasjon på hvilken sinn-kroppstype du er. Svar på hvert av spørsmålene, ved å klikke på alternativet under vata, pitta eller kapha. Dette gir deg en pekepinn på om det er vata, pitta eller kapha som dominerer. Les mer…

Ayurvedisk typebestemmelse – er du vata, pitta eller kapha type?

Ayurveda deler folk inn i tre hovedtyper vata, pitta og kapha som igjen i kombinasjon kan gi totalt 10 ulike typer. Å kjenne sin type er viktig for å kunne legge opp en diett og livsstil som gir best mulig utbytte for helsen. Ler mer…

Ingen kommentarer ennå.

Legg igjen en kommentar

Denne nettsiden bruker cookies for å vise annonser basert
på en brukers tidligere besøk på våre nettsider. Les mer her.